Klacht/advies Mijn Nysa

22-07-2020 Eigen bijdrage compensatie ouders

TIP VAN DE WEEK

Ouders hebben rond 8 juli de compensatie van de eigen bijdrage (tot max € 6,27 per uur) vanuit de SVB ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn er vele vragen gesteld over de hoogte van het compensatiebedrag.

Ter verduidelijking, ouders dienen een aantal zaken bij elkaar op te tellen:

Deze drie tezamen dienen in de buurt te komen van het factuurbedrag welke ouders vrijwillig hebben doorbetaald.
Afwijkingen zijn mogelijk.

Hebben jullie ouders vragen hierover verwijs ze dan door naar de FAQ welke Boink heeft opgesteld voor de ouders: https://www.boink.info/nieuws/faq-uitbetaling-compensatie-kinderopvang