Klacht/advies Mijn Nysa

21-12-2021 Blijf in gesprek

Wij ontvangen veel vragen van gastouders, hoe om te gaan met ouders welke hun kinderen niet naar de opvang brengen omdat zij zelf niet aan het werk zijn.

Als dit speelt, dan is de eerste stap je contract na te kijken. Staat hier iets vermeld waarbij ouders een maximaal aantal uur van te voren kunnen afzeggen zonder dat er opvangkosten in rekening worden gebracht?

Is dat het geval en hebben ouders binnen de genoemde aantal uren jou geïnformeerd dan kan je de opvanguren niet doorberekenen aan de ouders. Je kan wel met ouders in gesprek gaan en vragen om de factuur op vrijwillige basis door te betalen daar de Kinderopvangtoeslag blijft doorlopen (de gastouderopvang is open).

Houd er rekening mee dat als jouw uurtarief, samen met de bureaukosten van het gastouderbureau, boven het maximaal uurtarief van de Kinderopvangtoeslag uitkomt, dat ouders een eigen bijdrage hebben en deze NIET gecompenseerd wordt. De compensatieregeling vanuit de overheid geldt namelijk alleen voor de reguliere BSO-opvang. Als ouders een eigen bijdrage hebben dan kan je, in overleg met je gastouderbureau, misschien een andere tussenweg vinden om toch een vergoeding te krijgen voor deze uren.

Wat nou als er niets in je contract vermeld staat of ouders hebben te laat doorgegeven dat ze geen gebruik maken van de opvang?

De opvanguren kunnen dan gewoon in rekening gebracht worden en dienen door de ouders betaald te worden. Maar ook hier geldt dat als ouders een eigen bijdrage hebben, deze eigen bijdrage niet gecompenseerd wordt. Mocht dit tot discussie leiden dan kan je samen met je gastouderbureau naar een oplossing zoeken.

 

Ook ontvangen wij vragen over ouders die meer uren opvang willen afnemen dan het huidige contract.

Dit is mogelijk, de gastouderopvang is open en er kan urenuitbreiding aangevraagd worden. Deze uren dienen gewoon in rekening te worden gebracht en ook de uren bij de Kinderopvangtoeslag kunnen hierop aangepast worden. Voor de Kinderopvangtoeslag 2021 geldt, net als voor 2020, dat er recht bestaat op maximaal 230 uur kinderopvang per maand waarbij er niet gekeken wordt naar de daadwerkelijk gewerkte uren van ouders.

Blijf in gesprek, zowel met ouders als je gastouderbureau en probeer er samen uit te komen als er zaken spelen.