Klacht/advies Mijn Nysa

21-07-2021 Watersnood en gastouderopvang

Gisteren hebben wij spoedoverleg gehad met de Directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW.
Het overleg ging over de huidige situatie in, met name, Zuid-Limburg als gevolg van de watersnood.

Momenteel is SZW in overleg met VNG, GGD-GHOR en de Belastingdienst om na te gaan welke tijdelijke noodmaatregelen er genomen kunnen worden voor de gastouderopvang.

Denk hierbij onder andere aan, hoe om te gaan met huizen van gastouders en/of vraagouders welke onder water stonden waarbij de opgelopen schade nog hersteld dient te worden. Hoe dan om te gaan met de opvang, mag een andere locatie gebruikt worden en zo ja op welke wijze? Hoe zit het met doorbetaling KOT aan ouders als er geen gebruik gemaakt kan worden van de opvang als gevolg van de schade?

Begin volgende week zal er meer bekend zijn over welke tijdelijke maatregelen er van toepassing kunnen worden voor deze situaties.

In de tussentijd adviseren wij iedere gastouder in overleg te gaan met het gastouderbureau en zich eventueel bij ons te melden.

Zodra er meer bekend is, zullen wij iedereen informeren.