Klacht/advies Mijn Nysa

21-04-2021 Zelftesten en de gastouderopvang

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat kinderopvanglocaties, welke niet op hetzelfde adres als een school zijn gevestigd, vanaf 3 mei as., binnen twee weken, zelftesten geleverd kunnen krijgen.

Voorwaarde hiervoor is dat de fabrikanten voldoende zelftesten leveren. De verzending van de zelftesten gebeurt automatisch, er hoeft dus niet om verzocht te worden vanuit de kinderopvangorganisaties.

Vanuit het ministerie is in eerste instantie gekozen voor de kinderdagverblijven daar het aantal contacten op deze locaties (en hiermee de kans op verspreiding van het virus) groter is.

Momenteel wordt nagegaan (afhankelijk van het aantal zelftesten) of ook de gastouderopvang van zelftesten kan worden voorzien.

Hierover volgt in een later stadium meer informatie.