Klacht/advies Mijn Nysa

20-12-2021 Gastouderopvang volledig geopend!

In tegenstelling tot eerdere berichten is de gastouderopvang open voor ieder kind van 0-12 jaar.

Ook de voor- en naschoolse opvang kan op normale wijze plaatsvinden bij de gastouder.

Ouders worden niet langer opgeroepen om de kinderen van 4-12 jaar in de huiselijke bubbel te laten of om deze kinderen alleen te brengen als één van hen een cruciaal beroep heeft of als het om een kwetsbaar kind gaat.

Deze regel wordt losgelaten daar de compensatieregeling alleen betrekking heeft op de reguliere BSO-opvang (conform max. uurtarief KOT voor de BSO-opvang).

De website van de Rijksoverheid is hierop aangepast.