Klacht/advies Mijn Nysa

19-09-2022 De gevolgen van de tekorten in de kinderopvang

Journalist Joanne Wienen heeft afgelopen vrijdag in het NRC een artikel geschreven over de gevolgen van het tekort aan kindplekken in de Kinderopvang.

Ook Nysa heeft hier een bijdrage aan geleverd. Uit het artikel komt duidelijk naar voren dat de tekorten diverse gevolgen hebben voor ouders. Ouders zullen minder gaan werken waardoor de arbeidsparticipatie niet zal toenemen maar zal afnemen.

Lees het hele artikel hier.

Nysa blijft zich inzetten om dit bespreekbaar te maken bij politieke partijen en bij het Ministerie van SZW.