Klacht/advies Mijn Nysa

19-06-2023 Blog Jolanda Vester – Van Consternatie naar Consultatie

Tjonge jonge, wat een stress, wat een onzekerheid, wat een gedoe……. Wat gebeurt er ineens veel!

Laten we de consternatie van de afgelopen weken gewoon eens even laten liggen en kijken wat er nog meer speelt in Gastouderland.

Je zou het bijna vergeten…….

Gastouder zijn is ook nog gewoon het mooiste vak wat er is!

Wij mogen zorgdragen voor een veilige opvang, voor een fijne opvang, voor een verantwoorde opvang van kinderen.

Wij mogen een traptrede zijn in de ontwikkeling van kinderen.Hen bij de hand nemen en op tijd loslaten om hen te leren vertrouwen op wat zij nu zélf al kunnen en durven. Wij réiken aan, zij pákken aan… en dat mogen we doen op een manier die bij ons persoonlijk past.

Niet in een keurslijf van gelijkheid, maar in diversiteit. Wij zijn die opvang waar kinderen die moeite hebben met het massale van een KDV of BSO de rust vinden. Waar kinderen die misschien net buiten het gemiddelde, het gewenste, het verwachte vallen, mogen leren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze gezien worden en geliefd zijn en op hun eigen tempo mogen groeien en ontwikkelen. En dat wij, gastouders, dat vanuit ons hart én vanuit onze eigen persoonlijke visie kunnen doen.

Niets meer aan doen dus?

Nee dat wil ik niet zeggen. Dit beroep wat wij hebben, is een verantwoordelijk beroep. Daar is meer voor nodig dan weten hoe je een luier om een babybilletje kunt plakken en lekker buiten laten spelen. Wij willen deze kinderen de stapjes laten nemen in hun ontwikkeling en dat verantwoord doen. En daar is ook kennis voor nodig. Kennis over ontwikkeling: wat kan ik ongeveer verwachten op deze leeftijd, wanneer spreken we over opvallend gedrag of opvallende ontwikkeling? Didactische kennis (hoe breng ik, wat ik aan wil bieden aan de kinderen, zo over dat de kinderen er wat mee kunnen en vooral willen doen?) wat is de meldcode en hoe gebruik ik die? Maar ook, wat is gezonde opvang? Op gebied van voeding en beweging bijvoorbeeld.

Je ziet: gastouderopvang is zoveel meer dan even oppassen. Het is bijzonder, mooi, en kwetsbaar….

Hoe is het eigenlijk gesteld met de kwaliteit /het niveau van de gastouders in Nederland?

“Uit de landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat een grote groep gastouders hoogwaardige opvang biedt! Check, kunnen we in onze zak steken!

Tegelijkertijd is er bij 1 op de 5 gastouders sprake van lage, of zeer lage pedagogische kwaliteit. Daar moeten we even dieper op in duiken. Ik neem u weer even mee..

Een stukje uit een kamerbrief gericht aan de tweede kamer door minister van Gennip van MSW (minister van sociale zaken en werkgelegenheid)

“Om meer zicht te krijgen op de uitschieters in kwaliteit heb ik de onderzoekers van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang gevraagd om verdiepende analyses te doen op de bestaande data uit de jaren 2017 tot en met 2019. Hierbij bied ik u het rapport aan. Uit de analyse blijkt dat ruim 21% van de gastouders lage of zeer lage pedagogische kwaliteit biedt. Deze gastouders bieden een sociaal emotioneel veilige omgeving, maar hebben weinig interactie met kinderen en het activiteitenaanbod is weinig gevarieerd. Dit betekent dat kinderen in beperkte mate worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Er is daarnaast een grote middengroep (42%) van gastouders die positief en sensitief reageren in interacties met kinderen en waar enige aandacht is voor ontwikkelingsstimulering. Tot slot is er een kopgroep van ruim 37% van de gastouders. Zij zijn sensitief in hun reacties naar kinderen en weten kinderen te stimuleren en uit te dagen door een rijk activiteitenaanbod. Deze gastouders werken ook vaak met een kindvolgsysteem en volgen verschillende cursussen om zich verder te professionaliseren”

Ik vind het best een positieve uitkomst. Opgeteld biedt 79 % van alle gastouders een gemiddeld prima pedagogisch klimaat in onze opvang! Proficiat!  En zelfs meer dan een derde (37%) zijn ook educatief  lekker bezig en weten de kinderen ook nog eens te stimuleren en uit te dagen door een rijk activiteitenaanbod.  En dat allemaal binnen onze eigen visie!

Dus: sta even op, loop naar de spiegel en applaudisseer even voor die geweldige gastouder die tegenover je staat! Je doet het geweldig! Dikke duim en een schouderklopje!

Mooi, dan laten we alles bij het oude toch?

Nee ik denk niet dat dat goed is… Van de 100.000 opgevangen gastkinderen worden er bijna 21.000 kinderen opgevangen bij gastouders die een zeer lage pedagogische kwaliteit bieden (21%). Dat willen we niet wanneer we denken aan kansengelijkheid voor kinderen.

Dus ja, ik denk dat het goed is dat er een verbetertraject is gestart met bepaalde verwachtingen die er zijn ten opzichte van gastouders en de omgang met de gastkinderen (verwachtingen klinkt beter als eisen toch?).  Laten we het dan zo noemen. Ook de begeleiding van gastouderbureaus naar gastouders toe kan een positieve bijdrage leveren aan meer kennis en een beter pedagogisch klimaat van de opvang. Daarom is een hogere verwachting van kennis en aanbod van GOB’s ook zeker niet verkeerd. Waarom zouden we dat niet omarmen?

En wat betreft de gastouders die nu al keurig in de groene sector staan? Die waar je net voor geapplaudisseerd hebt.  Die heeft toch geen verbetertraject nodig? Dit voldoet toch al voor een groot deel aan de gestelde verwachtingen?

Maar wanneer we willen laten weten en laten zien dat we onszelf zien als professionals in de kinderopvang, dan willen we onszelf toch ook door ontwikkelen? Daar zijn we toch trots op? Het is toch van de gekke dat gemeentes nog steeds kinderen bij een gastouder weghalen omdat een peuterspeelzaal een VVE programma biedt?

Laten we ervoor gaan, dat duidelijk zichtbaar wordt dat ook of zelfs JÚIST deze kinderen bij ons op hun plek zitten!

Meer lezen?  Lees de voorgestelde maatregelen eens door in het nieuwsbericht van Nysa.

En laat ook de overheid weten wat je er van vind. Ben je het met een voornemen niet eens? Noteer dat! Daar is ruimte voor. Doe het gewoon, laat de overheid (weer) zien dat wij, gastouders, de meest betrokken en slagvaardige beroepsgroep zijn die er is!

https://www.internetconsultatie.nl/voorstelvanwettotwijzigingwetkinderopvang/b1

 

Jolanda Vester, een positief gestemde gastouder.