Klacht/advies Mijn Nysa

17-11-2023 Tarieven gastouderopvang in kaart

Recentelijk hebben wij een uitvraag gedaan over de tarieven 2023 in gastouderopvang. We hebben hier veel reacties op gekregen. Gastouders, gastouders aan huis en gastouderbureaus hebben meegedaan.

Gastouders gemiddeld uurtarief 2023 (gebaseerd op 996 deelnemers)

Bruto uurtarief Percentage gastouders
€ 4,50 – € 5,00  0,2%
€ 5,00 – € 5,50  0%
€ 5,50 – € 6,00  9,66%
€ 6,00 – € 6,50 40,99%
€ 6,50 – € 7,00 42,06%
€ 7,00 – € 7,50 6,22%
>€ 7,50 0,88%

Daar de gastouders over het algemeen gereageerd hebben in geldbedragen hebben wij hier geen percentage verhoging bij neergezet. Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat 90,15% van de gastouders in 2023 een tarief hanteert van € 6,00 en hoger.

Bij het vaststelling van de tarieven voor 2023 geeft 35% van de gastouders aan dat zij nog geen rekening hebben gehouden met de hogere energietarieven. Daarnaast geeft 50% van de gastouders aan, bij het vaststellen van het tarief, rekening te hebben gehouden met de financiële consequenties voor ouders. Van deze 50% geeft 42,5% aan dat ze zichzelf afvragen of het nog wel rendabel is.

Gastouders aan huis gemiddeld uurtarief 2023 (gebaseerd op 45 deelnemers)

De gastouders aan huis hebben een gemiddelde stijging van het uurtarief van 7,37% waarbij het gemiddelde uurloon uitkomt op € 16,45.

Gastouderbureaus gemiddelde stijging 2023 ten opzichte van 2022 (gebaseerd op 28 deelnemers)

Bij de gastouderbureaus komt de gemiddelde stijging uit op 4,67%. Dit wordt veroorzaakt doordat er een aantal gastouderbureaus aangegeven hebben de tarieven voor 2023 niet te verhogen. Als wij alleen uitgaan van de gastouderbureaus die wel een verhoging doorvoeren dan bedraagt de gemiddelde verhoging 8%.