Klacht/advies Mijn Nysa

17-08-2020 – Reactie op berichtgeving Protocol Kinderopvang

Het Protocol is sinds de sluiting van de kinderopvang op 16 maart jl. opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW en telkens vernieuwd met nieuwe versies wanneer er relevante aanpassingen noodzakelijk waren.

Wij vinden het bijzonder dat twee dagen, na de laatste publicatie van het Protocol Kinderopvang (12-08-2020), de organisaties BK, BMK en BoinK in een berichtgeving van Kinderopvangtotaal hebben aangeven dat zij vragen hebben met betrekking tot de inhoud:

‘De tekst van het aangepaste protocol roept bij branchepartijen, BOinkBMK en BK enkele vragen op.’

Wij vragen ons af of het Protocol niet eenzijdig door het Ministerie van Sociale Zaken wordt opgesteld op basis van de vertaling van de richtlijnen van het RIVM richting de kinderopvang. Hoe kunnen gastouders én gastouderbureaus vertrouwen hebben dat het Protocol Kinderopvang het juiste middel is voor de vertaling van de richtlijnen van het RIVM?

Nysa adviseert gastouders en gastouderbureaus de richtlijnen van het RIVM zoveel als mogelijk aan te houden én waar de situaties zodanig afwijkend zijn, het gezond verstand te gebruiken en contact te zoeken met huisarts en/of lokale GGD.