Klacht/advies Mijn Nysa

17-05-2022 Recent een inspectie gehad? Doe mee aan het onderzoek!

Onderzoekers horen graag over uw ervaringen.

Middels dit bericht vertellen we je graag over een lopend onderzoek naar de effecten van toezicht en handhaving van kinder- en gastouderopvang op de naleving van de regels, en daarmee op kwaliteit en veiligheid van kinder-/gastouderopvang.

Daarnaast vragen we je of je bij wilt dragen en je stem wil laten horen door je ervaringen te delen.

Het onderzoek maakt deel uit van de brede evaluatie van het beleid van kinder-/gastouderopvang. Het doel is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid tijdiger en beter inzichtelijk te maken en deze inzichten voor beleidsvorming te benutten.

Onderzoeksbureaus AEF en SEO voeren dit onderzoek gezamenlijk uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek zal bestaan uit data-analyse voor het kwantitatief vaststellen van effecten en het organiseren van groepsgesprekken voor kwalitatieve duiding daarvan. Op die manier kunnen de onderzoekers ook focussen op mechanismen die spelen en achterliggende verklaringen. Voor dit tweede onderdeel spreken de onderzoekers graag met allerlei partijen: gemeenteambtenaren en toezichthouders, maar ook locatiemanagers van kindercentra, gastouderbureaus, oudercommissies, en ook gastouders.

Heb je, als gastouder, het afgelopen jaar een inspectie gehad, en wil je hierover vertellen in een groepsgesprek? Het groepsgesprek zal draaien om je ervaringen met toezicht en handhaving, wat je goed vindt gaan, en welke verbeteringen je ziet. Het gesprek staat gepland op maandagavond 30 mei van 19:00-21:00u. Als je hierbij aanwezig wilt zijn, horen we dit graag via een mail naar M.Bouwmeester@aef.nl.

Mocht je wel deel willen nemen maar ben je de voorgestelde datum niet beschikbaar, dan kan je dat in de mail aangeven.

Nysa wil graag zoveel mogelijk gastouders verzoeken om deel te nemen aan dit onderzoek. Als gastouder kan je hier je ervaringen met de toezichthouder kwijt en aangeven op welke wijze de kwaliteit van het toezicht verbeterd kan worden.