Klacht/advies Mijn Nysa

17-05-2022 Pleegt de toezichthouder wanprestatie?

Het toezicht in de gastouderopvang wordt uitgevoerd door de GGD.

GGD-GHOR is de overkoepelende organisatie welke adviezen geeft over de uitvoering van het toezicht en welke in gesprek gaat met branchepartijen en ook het Ministerie van SZW om na te gaan hoe het toezicht verbeterd kan worden.

GGD-GHOR wenst graag in gesprek te gaan, met de branchepartijen, om te bekijken of de huidige RI&E (Risico inventarisatie en Evaluatie) welke wordt opgesteld door gastouderbureaus, dient te worden uitgebreid met het opnemen van gedragsregels van kinderen in bepaalde situaties. Denk hierbij aan hoe wandel ik met kinderen op straat, welke regels gelden er dan voor de kinderen. Hoe ga ik met kinderen de trap op en is dat veilig. Als we buiten gaan spelen, waar gaan we dit dan doen en welke regels gelden er dan.

GGD-GHOR wenst graag dat al deze gedragsregels in de RI&E worden vastgelegd en dat hierop ook gehandhaafd gaat worden bij inspecties als kinderen deze regels niet kennen of als de gastouder en het gastouderbureau deze niet hebben vastgelegd in de RI&E. Volgens GGD-GHOR is dit juridisch mogelijk.

De gesprekken over dit onderwerp dienen nog plaats te gaan vinden waarbij wij hier een uitgesproken mening over hebben.

Maar wat gebeurt er nu in de praktijk?

In de praktijk worden “deze voorgenomen plannen” al toegepast en er wordt op gehandhaafd!

GGD-GHOR is schijnbaar van mening dat de toezichtregels eenzijdig gewijzigd kunnen worden zonder daar ook maar iemand van tevoren over te informeren (in de volksmond noemen we dit stiekem). Sterker nog deze eenzijdig opgelegde regels worden richting de gastouders gebracht als zijnde vaststaande feiten waar ze aan moeten voldoen en overtredingen hiervan worden al vastgelegd met een aanbod tot herstel in de inspectierapporten. Dit alles zonder dat er voor de gastouders een mogelijkheid tot bezwaar is want er kan geen bezwaar ingediend worden over de inhoud van een inspectierapport.

Heel kort door de bocht komt het er dus op neer dat GGD-GHOR morgen kan verzinnen dat bijv. een vaatwasmachine in huis niet veilig is in verband met eventuele CO2 uitstoot of een stofzuiger is niet veilig want dit zorgt voor gehoorschade. Er wordt niemand op de hoogte gesteld over deze zogeheten nieuwe “veiligheidseisen”. Vervolgens worden de GGD-inspecteurs op pad gestuurd en zeggen tijdens de inspectie dat er geconstateerd is dat dat de opvang niet aan deze veiligheidseisen voldoet. Er wordt een concept-inspectierapport opgesteld met een herstelaanbod waarbij het erop neer komt dat je als gastouder 14 dagen de tijd hebt om je vaatwasser of stofzuiger te verkopen, af te voeren of bij het grofvuil te zetten. En dit allemaal zonder dat je hier bezwaar tegen kan aantekenen omdat je bijvoorbeeld hier van tevoren niet over bent geïnformeerd. Alle gekheid op een stokje natuurlijk maar dit is wel wat er nu gebeurt.

GGD-GHOR speelt hierbij schijnbaar alle rollen tegelijk. Die van wetgever, rechter en de spreekwoordelijke “beul”.

Is dit wanprestatie of gewoon machtsmisbruik?

Het is in ieder geval niet de normale gang van zaken in onze rechtsstaat maar dat zien we de laatste tijd helaas vaker voorbij komen.

Al met al is de transparantie ver te zoeken en is het vertrouwen in het toezicht gedaald tot ver onder het minpunt.