Klacht/advies Mijn Nysa

16-12-2021 Vragen over extra opvang verlengde kerstvakantie

Wij ontvangen momenteel regelmatig de volgende vragen:

  1. Als ouders dit wensen mag ik, als gastouder, volgende week extra opvang verlenen?
  2. En zo ja, mag ik deze uren dan doorberekenen?

De regel is dat er noodopvang door de scholen geregeld dient te worden voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen.

Kan de school geen noodopvang verlenen of willen ouders het anders geregeld hebben, dan staat het je vrij om extra opvang te verlenen (als je plek hebt en blijft voldoen aan de normale regels inzake kindratio). Dit geldt ook voor kinderen van ouders die niet werkzaam zijn in cruciale beroepen.

Deze extra opvang uren kunnen op normale wijze in rekening worden gebracht bij de ouders. Bij de keuze die ouders maken, horen ook de financiële consequenties van deze keuze.

De gastouderopvang is regulier geopend en deze werkt conform de reguliere regels.