Klacht/advies Mijn Nysa

16-06-2020 Richtlijn neusverkoudheid

Het RIVM heeft een kleine aanpassing aangebracht in de richtlijn voor het testen van kinderen op COVID-19. Deze aanpassing is er gekomen omdat er momenteel veel onrust heerst over kinderen welke niet naar de opvang kunnen in verband met neusverkoudheidsklachten. Testen kan hierbij een hulpmiddel zijn om de risico’s in te schatten.

Kinderen kunnen, op verzoek van ouders, ook ‘gewoon’ getest worden. Voorheen waren het RIVM en de GGD terughoudend met het testen van kinderen en dat is nu aangepast. Bij nieuw ontstane neusverkoudheidsklachten kunnen de ouders een test aanvragen.

Is de testuitslag negatief en heeft het kind, naast neusverkoudheidsklachten, geen andere klachten dan mag het kind weer naar de opvang. 
Heeft het kind wel andere klachten, naast neusverkoudheidsklachten, dan blijft het thuis en kan het niet naar de opvang.

Er is geen aanpassing aangebracht in de richtlijn ten aanzien van de toelating van neusverkouden kinderen. Het RIVM wil dit risico nog niet nemen daar er momenteel onvoldoende medische onderbouwing is voor een versoepeling.

Daarnaast is, in de Vraag en Antwoord voor ouders inzake de kinderopvang, op de website van de Rijksoverheid een vraag en antwoord toegevoegd.

Mijn kind wordt geweigerd vanwege een snotneus, maar ik moet wel doorbetalen. Kan ik weigeren te betalen?
Gegeven de huidige situatie is het belangrijk dat u uw kind thuishoudt bij ziekteverschijnselen. Wij vragen uw begrip voor de huidige situatie. Voor het behoud op uw plek op de kinderopvang en het behoud van uw recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u de factuur voor de kinderopvang blijft betalen.

In het kort komt dit erop neer dat indien het kind niet naar de opvang kan, in verband met ziekte van het kind of een gezinslid van het kind, de ouders verzocht worden om toch voor deze periode de factuur door te blijven betalen. Dit zal vaak om een korte periode gaan van circa 2 weken. Door de factuur te blijven betalen blijft de kinderopvangtoeslag door betaald worden, anders stopt deze per datum einde opvang. Onder einde opvang dient te worden verstaan de datum vanaf wanneer het kind niet meer naar de opvang gaat.