Klacht/advies Mijn Nysa

16-06-2020 – Reactie op berichtgeving aanpassingen RIVM

Wij zijn geschrokken van de snelheid waarmee beslissingen zijn genomen. Niet alleen gastouders maar alle medewerkers in de kinderopvang worden op deze manier opzij gezet en aan hun lot overgelaten. Het mag niet zo zijn dat als alles gericht wordt op de mogelijkheid de ouders te ontlasten, dit ten kosten moet gaan van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in de kinderopvang.

Wij zijn ons bewust dat het besmettingsrisico niet groot is bij kinderen onderling maar ze kunnen het wel overdragen aan volwassenen. De 1,5 meter afstand is niet nodig voor kinderen maar kinderen met klachten mogen nu dus toegelaten worden. Kinderen werden tot vorige week bijna niet getest omdat het geen ‘fijne’ test zou zijn. Ouders werden door de GGD ontmoedigd hun kinderen te laten testen. Waar zijn de nu bekend gemaakte cijfers dan op gebaseerd?

De grote maatschappelijk druk van alle mediaberichten en ouderorganisaties hebben ervoor gezorgd dat desondanks alle tegenberichten van versoepelingen die het RIVM uitgesproken had, het toch gelukt is dat alle ouders hun kinderen naar de kinderopvang kunnen blijven brengen.

Hoe kan het dat er geen gezamenlijke oplossing is geopperd? Rekening houdende met de veiligheid van de medewerkers in de kinderopvang. Dat zijn de mensen die met hart en ziel de noodopvang mogelijk hebben gemaakt.

Wij gaan in gesprek met de andere brancheorganisaties en SZW over hoe de veiligheid van de medewerkers in de kinderopvang gewaarborgd kan worden.