Klacht/advies Mijn Nysa

15-11-2022 Dringende oproep Tweede Kamercommissie SZW

Namens de sector Kinderopvang heeft Stichting Nysa in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), BVOK, Voor werkende Ouders en BOinK een dringende oproep (per brief) gedaan om aandacht te vragen voor een onjuiste berekening van het maximum uurtarief voor 2023.

Waarom is deze brief noodzakelijk?

Morgen vindt er een commissiedebat over kinderopvang plaats. De commissieleden praten over de stelselherziening Kinderopvang en met deze oproep willen wij de maximale vergoeding van het uurtarief 2023, ter discussie stellen!

Uit onderzoek blijkt dat de berekening die gehanteerd is om het maximum uurtarief vast stellen, onjuist is. De indexatie loopt uit de pas wanneer we kijken naar de huidige inflatiecijfers. Er is onvoldoende rekening gehouden met huidige kostenstijgingen waardoor veel kinderopvangorganisaties evenals gastouderbureaus/gastouders genoodzaakt zijn hun uurtarief te verhogen. Verhoging van het uurtarief is ook noodzakelijk om de kwaliteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen.

Daarmee komt de toegankelijkheid van de kinderopvang extra onder druk te staan. Vooral ouders met lagere en middeninkomens kunnen in 2023 geconfronteerd met een (hogere) eigen bijdrage.

Wij doen een dringend verzoek om alsnog het maximale uurtarief voor de Kinderopvangtoeslag 2023 met meer dan de huidige vastgestelde indexatie te verhogen. Eventuele correcties worden pas verwerkt in het tarief voor 2024 en dat is veel te laat.

Houd de kinderopvang betaalbaar voor ouders!

Namens de sector Kinderopvang, werkgevers, gastouders, gastouderbureaus en ouders.

Het Commissiedebat over de kinderopvang en stelselherziening vindt plaats op 16 november as. en is live te volgen.

Vanaf 13.45 uur is het mogelijk om live mee te kijken of mee te luisteren. Of kijk via de website en app Debat Direct.