Klacht/advies Mijn Nysa

14-12-2022 Extra verhoging max. uurtarief KOT 2023

Het Kabinet heeft gisteren alsnog besloten om tot een extra verhoging over te gaan van het maximale uurtarief KOT per 01-01 2023 van 0,94%.

Deze extra verhoging heeft alleen betrekking op het jaar 2022 als gevolg van de hogere inflatiecijfers. Voor vaststelling wordt normaliter gekeken naar de verwachtingen voor het lopende jaar alsmede het jaar daarop. Het kabinet geeft aan dat op deze manier ouders tegemoet worden gekomen voor de hogere inflatie in 2022.

Deze extra verhoging resulteert in de volgende maximale uurtarieven KOT per 01-01-2023;

In het voorjaar zal er nogmaals gekeken worden of er over het jaar 2022 een aanvullende correctie nodig is. Deze zal, tezamen met een eventuele correctie voor de verwachting over 2023, meegenomen worden in de reguliere indexatie per 01-01-2024.

Wij zijn verheugd dat de Minister naar de diverse oproepen vanuit de branche en de politiek geluisterd heeft en tot een extra aanpassing is overgegaan. Het blijft een zure appel dat de gastouderopvang gekort blijft worden met € 0,15.

In het oog van de “gratis” (96%) kinderopvang per 01-01-2025 zou het alsnog wenselijk zijn dat financiële dekking, voor het intensiveren van het toezicht in de gastouderopvang, structureel elders wordt gezocht en deze niet ten laste wordt gebracht van de ouders welke gebruik maken van de gastouderopvang.