Klacht/advies Mijn Nysa

14-12-2021 Verlengde kerstvakantie basisschool

Tijdens de persconferentie van vanavond is bekend gemaakt dat de basisscholen en de reguliere BSO (hiermee wordt niet bedoeld de voor- en naschoolse opvang door de gastouder) een week eerder aan de kerstvakantie gaan beginnen.

Er wordt verzocht aan ouders om, tijdens deze extra week voor kerst, de kinderen in de eigen huiselijke bubbel te houden. Het is zeer kort dag voor werkende ouders om dit te kunnen regelen.

Daarnaast vragen wij ons af hoe het dan gaat met kinderen jonger dan 4 jaar die uit hetzelfde gezin komen? Deze mogen namelijk wel gewoon naar de opvang en hoeven niet in deze zelfde huiselijke bubbel te blijven.

Wederom wordt er (een onlogisch) onderscheid gemaakt tussen het basisonderwijs en de kinderopvang.

Voor de kinderopvang wordt geen voorrang geregeld voor het krijgen van een boosterprik. Tevens worden er geen zelftesten meer beschikbaar gesteld.

Wij willen nogmaals oproepen om de regels voor het basisonderwijs en de kinderopvang gelijk te trekken. Het huidige beleid is onuitvoerbaar voor zowel ouders als gastouders.