Klacht/advies Mijn Nysa

13-07-2023 Update Q&A GGD-GHOR voor toezichthouders

GGD-GHOR heeft een update uitgebracht inzake de Q&A voor de toezichthouders van de GGD.

De betreffende Q&A is hier te downloaden.

Verandert er door deze Q&A iets in de praktijk voor de gastouder?

Het antwoord hierop is nee.

De Q&A is bedoeld voor toezichthouders van de GGD om een handvat te hebben hoe het toezicht nu in de praktijk dient plaats te vinden.

Dit zegt niets over het wel of niet gebruiken van de speeltoestellen/kinderbedden in de gastouderopvang en de eventuele consequenties daarvan. Daar gaat de GGD niet over.
De GGD kijkt slechts naar de veiligheidseisen uit hoofde van de Wet Kinderopvang.

Houd er rekening mee dat de geldende wet- en regelgeving leidend is bij aansprakelijkheidskwesties en dat gastouders deze dienen te volgen.

Het eerder afgegeven advies om de speeltoestellen buiten gebruik te stellen en bij twijfel deze niet te gebruiken blijft momenteel nog steeds van kracht.

Pas als er meer duidelijkheid is vanuit de NVWA over wat wel en wat niet te gebruiken, kunnen we meer specifieke informatie verstrekken.

Nysa blijft groot voorstander van een expliciete uitzondering voor gastouders van de betreffende warenwetbesluiten.