Klacht/advies Mijn Nysa

11-11-2023 Tarieven gastouderopvang 2024 in kaart

Recentelijk hebben wij een uitvraag gedaan voor de verwachte tarieven 2024 in de gastouderopvang.

Uit alle reacties hebben wij de volgende gegevens kunnen samenstellen.

Gastouders gemiddeld uurtarief 2024 (gebaseerd op 1420 deelnemers)

Bruto uurtarief Percentage gastouders
< € 6,00   1,28%
€ 6,00 – € 6,25   3,20%
€ 6,25 – € 6,50   4,89%
€ 6,50 – € 6,75 17,66%
€ 6,75 – € 7,00 20,85%
€ 7,00 – € 7,25 32,34%
€ 7,25 – € 7,75 15,96%
> € 7,75   3,82%

 

Daar de gastouders over het algemeen gereageerd hebben in geldbedragen hebben wij hier geen percentage verhoging bij neergezet. Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat 98,72% van de gastouders in 2024 een tarief hanteert van € 6,00 en hoger.

Hierbij valt op dat 100% van de gastouders, met een bruto uurtarief onder de € 6,25, hebben aangegeven dat zij het tarief hebben vastgesteld op basis van het dringend advies van het gastouderbureau. Het gastouderbureau in kwestie heeft aangegeven dat rekening houdende met de bureaukosten ouders geen eigen bijdrage hoeven te voldoen.

Van de gastouders met een bruto uurtarief van € 6,50 of lager geeft 85% aan het tarief te hebben vastgesteld in overleg met het gastouderbureau.

Bij gastouders met een bruto uurtarief onder de € 7,00 geeft 45% aan dat zij het tarief minimaal verhoogd hebben maar op advies van het gastouderbureau wel meer uren zijn gaan schrijven (verruiming van de openingsuren van de opvang).

Bij een bruto uurtarief van € 7,25 of lager geeft 58,7% van de gastouders aan dat zij een grotere verhoging wilde doorvoeren maar dit niet hebben gedaan omdat zij ouders niet met het financieel nadeel willen opzadelen. Van deze gastouders geeft 40% aan dat het tarief niet kostendekkend is.

Circa 42% van de gastouders hebben bij het bepalen van hun tarief gebruikt gemaakt van een vorm van kostprijsberekening.

Gastouders aan huis gemiddeld uurtarief 2024 (gebaseerd op 48 deelnemers)
De gastouders aan huis hebben een gemiddelde stijging van het uurtarief van 8,00% waarbij het gemiddelde uurloon uitkomt op € 17,95.

Gastouderbureaus gemiddelde stijging 2024 ten opzichte van 2023 (gebaseerd op 28 deelnemers)
Bij de gastouderbureaus komt de gemiddelde stijging uit op 7,50%. Er zijn veel bureaus welke een verhoging van circa 9% hebben aangegeven. Bij deze verhoging wordt door 65% van de betreffende gastouderbureaus aangegeven dat de verhoging het gevolg is van de extra werkzaamheden welke voortvloeien uit de wijzigingen welke in 2025 zullen ingaan voor het verbeteren van de kwaliteit in de gastouderopvang.