Klacht/advies Mijn Nysa

11-05-2021 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

In april heeft Nysa deelgenomen aan het overleg met Ministerie van VWS over de evaluatie en implementatie van de Meldcode.

Nysa heeft voor de gastouderopvang een aantal verbeterpunten benoemd.

  1. Een eigen aangepast versie van de meldcode voor de gastouderopvang.
  2. Verschuiving verantwoordelijkheid bij niet-acute melding conform de meldcode van gastouderbureau naar gastouder. Wel ondersteuning/begeleiding vanuit gastouderbureau.
  3. Jaarlijks verplichte training voor gastouders inzake de meldcode waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan gespreks- (communicatie)technieken.
  4. Nagaan of het mogelijk is om bij de opleiding gastouder een verplicht aantal uren op te nemen welke aan de meldcode dient te worden besteed.
  5. Een apart stappenplan maken als het gaat om een vermoeden van mishandeling vanuit een gastouder richting een kind (hoe gaat het gastouderbureau hiermee om).
  6. Zorgen voor adequate terugkoppeling richting de gastouders/gastouderbureau na melding (inzage in het vervolgtraject duidelijk maken waardoor wellicht de drempel om te melden omlaag gaat).
  7. Samenwerking met het PO/BSO door ook de gastouderopvang
  8. Samenwerking met Jeugd & gezin, Jeugdwerk, gemeente ook vanuit de gastouderopvang
  9. Landelijk netwerk van onafhankelijke aandachtsfunctionarissen
  10. Diverse maatregelen om Stap 0 routine te laten worden.