Klacht/advies Mijn Nysa

10-06-2021 Advies SER toekomst kinderopvang

Vandaag heeft de SER haar advies gepubliceerd over de toekomst van de kinderopvang, “Een kansrijke start voor alle kinderen”.

Nysa is aangesloten bij de VCP (Vakcentrale voor professionals) en heeft, tijdens het samenstellen van het advies, regelmatig overleg gevoerd over de inhoud van het advies. Waar voorheen nog wel eens voorbij werd gegaan aan de gastouderopvang, zijn wij verheugd om te melden dat nu ook de gastouderopvang in het advies wordt benoemd.

De speerpunten van het advies zijn:

Bijkomend voordeel is dat vroegsignalering bij achterstanden, verwaarlozing, kindermishandeling en huiselijk geweld mogelijk zou worden voor alle kinderen. Begeleiding en ondersteuning van deze kinderen kan hierdoor in een eerder stadium plaatsvinden.

Het advies van de SER is hier te downloaden.