Klacht/advies Mijn Nysa

10-05-2023 Commissiedebat SZW 2e kamer over de kinderopvang

Vanmiddag vond het Commissiedebat in de Tweede Kamer plaats over onder andere de toekomstige Stelselherziening Kinderopvang maar ook over arbeidsmarktproblematiek in de kinderopvang.

In aanloop naar het debat heeft Nysa afgelopen week bij diverse politieke partijen aandacht gevraagd voor de tekorten in de gastouderopvang. Ook de VCP (Vakcentrale voor Professionals) heeft aandacht gevraagd voor de gastouderopvang

Het was goed om te horen dat een aantal politieke partijen deze zorgen deelden en vragen hebben gesteld over de toekomst van de gastouderopvang en de Minister hebben verzocht hier meer aandacht aan te besteden.

Het was tevens goed om te vernemen dat ook één van de door ons voorgestelde oplossingen, het creëren van meer opvangplekken door de leeftijd van de eigen kinderen van de gastouder (nu 10 jaar) te verlagen (naar bijv. 8 jaar) om mee te tellen voor de BKR, is meegegeven aan de Minister om hier naar te kijken.

De Minister heeft ook haar waardering uitgesproken voor gastouders.

Er komt nog een vervolg op het commissiedebat daar er niet genoeg tijd was om alle onderwerpen op de agenda te behandelen. Wordt dus zeker vervolgd.

Nysa is in ieder geval blij en zeer trots dat er, ook politiek gezien, steeds meer aandacht komt voor de gastouderopvang.