Klacht/advies Mijn Nysa

08-11-2023 Stand van zaken extra verhoging KOT 2024

Gisteren heeft de Minister van SZW een brief naar de Tweede Kamer verzonden inzake het aangenomen amendement over de extra verhoging van de maximum uurtarieven KOT voor 2024.

In de brief geeft de Minister aan dat zij een uitzondering maakt en vooruit loopt op de goedkeuring van het amendement in de Eerste Kamer.

Als gevolg van deze uitzondering bereid de Minister nu een wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2024 voor. De verwachting is dat dit besluit dan in het eerste kwartaal van 2024 door beide kamers akkoord kan worden bevonden (indien de Eerste Kamer akkoord gaat met de inhoud van het aangenomen amendement).

Tevens heeft de Minister, bij hoge uitzondering, de Dienst Toeslagen verzocht om bij de uitvoering al rekening te houden met de inhoud van het voorgenomen besluit. Dat wil zeggen dat ouders vanaf 1 januari 2024 de (nog niet formeel goedgekeurde) maximum uurtarieven al vergoedt krijgen. Voor de gastouderopvang bedraagt deze € 7,53.

Waarom maakt de Minister gebruik van deze uitzondering?

Dat heeft onder andere te maken met impact welke dit heeft op de uitvoering van de KOT bij de Dienst Toeslagen en het feit dat de eventuele goedkeuring van het amendement ten gunste komt van ouders. Daarnaast zullen de aankomende verkiezingen, welke deze maand plaatsvinden, ook een rol hebben gespeeld.

Tevens is er in het amendement afgesproken dat de Minister met de sector in gesprek gaat. Dit daar deze verhoging niet mag leiden tot een hoger uurtarief voor ouders.

Het aangenomen amendement maakt formeel onderdeel uit van het Belastingplan 2024 welke medio december in de Eerste Kamer behandeld gaat worden. Op 19 december as. vindt daar de stemming plaats en weten we met zekerheid te zeggen of het amendement formeel goed gekeurd wordt.

In het kort:

Download hier de brief van de Minister naar de Tweede Kamer.