Klacht/advies Mijn Nysa

06-09-2022 Klankbordgroep gastouderbureaus

Nysa heeft op Facebook een Klankbordgroep voor gastouderbureaus vervaardigd.

De Klankbordgroep is bedoeld voor gastouderbureaus om onderling, maar ook samen met Nysa, te sparren over vraagstukken en knelpunten in de gastouderbranche en hoe hier mee om te gaan.

Tevens kunnen er punten ingebracht worden welke Nysa, als sectorpartij, mee kan nemen in onze gesprekken met diverse partijen zoals, SZW, VNG, GGD-GHOR.

Wil je als gastouderbureau mee praten? Meld je dan aan.

Aanmelden Klankbordgroep