Klacht/advies Mijn Nysa

06-09-2022 Hoogste inflatie ooit, 12% in augustus

Wat kan je doen als je kosten voor eten, drinken, gas en licht de pan uit rijzen.

Kan je zomaar tussentijds je uurtarief aanpassen?
Het antwoord hierop is ja, maar houd rekening met het feit dat je ouders hierover ruim van te voren dient te informeren. Onder ruim van te voren verstaan wij 1 a 2 maanden.

Wat kan je nog meer doen om de stijging van je kosten door te berekenen?

In plaats van het tussentijds aanpassen van je uurtarief, of naast het indexeren van je uurtarief, kan je ook nagaan of je een (tijdelijke) eigen bijdrage kan invoeren voor de extra kosten van eten en drinken ten behoeve van de kinderen in je opvang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vast bedrag per maand, afhankelijk van de af te nemen opvanguren. Ga in overleg met je ouders om na te gaan hoe zij hier tegenover staan. De bedoeling van deze eigen bijdrage is tijdelijk en deze kan dus op termijn verlaagd worden of komen te vervallen afhankelijk van de inflatie. Maak goede afspraken met je ouders zodat voor alle partijen duidelijk is voor welke termijn c.q. welke voorwaarden er zijn voor deze eigen bijdrage.

De eigen bijdrage inzake levensmiddelen/luiers etc. mag je rechtstreeks in rekening brengen bij de ouders (zonder tussenkomst van het gastouderbureau).

Het nieuwe jaar is in de verte al te zien dus begin op tijd na te denken over je uurtarief en eventuele extra kosten en hoe je dit gaat vertalen richting je ouders. Maak goede afspraken en leg deze ook vast.