Klacht/advies Mijn Nysa

06-05-2021 Zelftesten voor de gastouders aan huis (nanny’s)

Eerder deze week is bekend gemaakt dat ook de zelftesten voor de gastouders aan huis (nanny’s) naar het woonadres zouden worden gezonden.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er voor deze groep gastouders geen gebruik kan worden gemaakt van het woonadres.

Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van SZW besloten de zelftesten, voor deze groep gastouders, naar het adres van de vraagouders te zenden (zijnde het opvangadres). Als er gastouders zijn die op meerdere adressen werkzaam zijn dan wordt er automatisch één adres geselecteerd waar de set met zelftesten heen wordt verstuurd.

We adviseren deze gastouders (nanny’s) om de betreffende vraagouders hiervan op de hoogte te brengen. 

Bij de set met zelftesten zit een brief waarin de vraagouders een toelichting ontvangen en verzocht worden de set met zelftesten aan hun gastouder te verstrekken.

Lees hier het bericht vanuit het Ministerie van SZW.