Klacht/advies Mijn Nysa

06-02-2021 Voorrang bij testen voor de gastouders

Goed nieuws!!!

Vanaf maandag 8 februari as. krijgen gastouders voorrang bij het testen bij een testlocatie van de GGD.

De huisgenoten van de gastouder komen helaas niet in aanmerking voor het testen met voorrang.

De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd waardoor de continuïteit van de opvang in het gevaar kan komen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief voor de gastouders geschreven.

Indien de gastouder getest dient te worden dan kan contact opgenomen worden met het gastouderbureau. Het gastouderbureau controleert of aan het afwegingskader voldaan wordt en vult de Verklaring in en ondertekend deze voor akkoord. Met deze getekende verklaring kan er met voorrang een afspraak gemaakt worden om te testen.

Mocht het gastouderbureau, om wat voor reden dan ook, niet tijdig bereikbaar zijn dan kan in het uiterste geval contact met Nysa worden opgenomen waarbij Nysa het afwegingskader toetst en de verklaring invult en ondertekend.

Op de website van Nysa zal hier vanaf 8 februari as. informatie over te vinden zijn.