Klacht/advies Mijn Nysa

05-07-2020 ALGEMEEN NIEUWSBERICHT

In deze tijden van onrust is het zaak dat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Wij delen veel op onze algemene Facebook pagina, dat werkt voor ons snel en het bereik is erg goed merken wij.
We hebben ook een besloten groep op Facebook: ‘Deelnemers Nysa’, alleen toegankelijk voor leden.  Heb je Facebook, zit je nog niet in deze groep, stuur ons een berichtje dan voegen we je toe. Wij realiseren ons dat niet iedereen een Facebook account heeft. Op onze website publiceren wij ook zoveel mogelijk nieuwsberichten. Houd beide kanalen dus goed in de gaten.

Protocol Kinderopvang en meer…

Sinds de heropening van de kinderopvang en de verschillende, voortdurende wijzigingen van de protocollen voor de sector kinderopvang is er veel onduidelijkheid ontstaan. De websites van de Rijksoverheid, RIVM, BOinK, BK, spraken zich op details voortdurend tegen of zorgden voor verschillende mogelijkheden in interpretatie wat tot onrust leidde.
Nysa is voortdurend in gesprek met de Directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om antwoorden en oplossingen te verkrijgen daar waar het voor de gastouderopvang niet toepasbaar is of onlogisch. Hierbij willen wij iedereen stapsgewijs uitleg geven over de verschillende onderwerpen die leven en actueel zijn.

1. Doorwerken of niet als gastouder?

Sinds 17 juni mogen kinderen naar de opvang worden gebracht desondanks zij verkoudheidsklachten (tegenwoordig een breed begrip) hebben. In het kort komt het er op neer dat kinderen kunnen worden gebracht tot dat ze koorts hebben. Deze beslissing heeft tot veel onrust, onzekerheid en boosheid geleid. Wij hebben onze zorgen geuit en besproken met het Ministerie.
Het onbegrip met betrekking tot het moeten sluiten van de opvang bij verkoudheidsklachten van de gastouder hebben wij ter discussie gesteld. Helaas blijft de conclusie van het Ministerie, na overleg met het RIVM hetzelfde. Wij willen benadrukken dat het Protocol Kinderopvang een advies/richtlijn is maar geen wetgeving.

Wij willen onderstrepen dat we nog steeds in een crisissituatie zitten. We zullen voorzichtig moeten blijven en zoveel mogelijk de richtlijnen in acht nemen.

Op de vraag of de ouders wel of niet recht op KOT hebben bij het testen van de gastouder, bijvoorbeeld, krijgen wij geen antwoord. Het gebruik van het Addendum zoals wij hebben aangereikt is legitiem. Het inzetten is vrijblijvend en zeker niet verplicht. Ook niet voor de ouders om dit te tekenen. Het is een hulpmiddel om duidelijke afspraken te maken en later discussies te voorkomen. Ga het gesprek aan met de ouders en kom gezamenlijk tot een oplossing hoe om te gaan met de huidige situatie.

!!! TEKST op Rijksoverheid !!!

Mijn kind wordt geweigerd vanwege een snotneus, maar ik moet wel doorbetalen. Kan ik weigeren te betalen?

Gegeven de huidige situatie is het belangrijk dat u uw kind thuis houdt bij ziekteverschijnselen. Wij vragen uw begrip voor de huidige situatie. Voor het behoud van uw plek op de kinderopvang en het behoud van uw recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u de factuur voor kinderopvang blijft betalen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

 

2. Zwangere gastouders

Wij willen een ieder die zwanger is adviseren, ook hier, in overleg met de ouders tot een gezamenlijke oplossing te komen. Bij twijfel neem je contact op met je huisarts en/of verloskundige om jouw persoonlijke situatie goed in kaart te brengen en de juiste afweging te maken. Gebruik je gezond verstand en kijk wat er voor jou mogelijk is.

ZZP gastouders komen vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum in aanmerking voor een ZEZ-uitkering. Voor meer informatie check onderstaande link:
https://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-en-zelfstandige/zwanger-en-zelfstandige-zez/index.aspx

Mochten er nog vragen, twijfels of dilemma’s zijn, laat het ons weten.

Om het zo efficiënt mogelijk te houden willen wij vragen alle mails te sturen naar: adviesloket@stichtingnysa.nl. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met je op.

Mochten wij niet direct reageren, heb geduld, we proberen zo snel mogelijk bij je terug te komen. Probeer elkaar onderling te helpen daar waar mogelijk is en heb begrip voor elkaar.

Samen staan we sterk!!!

TEAM NYSA