Klacht/advies Mijn Nysa

05-05-2023 Meer aandacht voor de tekorten in de gastouderopvang

Het is goed om te vernemen dat de voorgenomen herziening financieringsstelsel kinderopvang gefaseerd wordt ingevoerd en de directe financiering wordt doorgeschoven naar 2027.

Dit geeft ruimte om te zorgen dat de basis van het huidige stelsel op orde kan worden gebracht. Het tekort aan opvangplekken als gevolg van het tekort aan gastouders en pedagogische medewerkers dient momenteel prioriteit nummer 1 te zijn. Zonder professionals geen opvang.

Nysa vraag specifiek aandacht voor het sterk dalend aantal gastouders alsmede het bevorderen van de toegankelijkheid van de gastouderopvang door de huidige belemmeringen op te lossen (hoge leges, bestemmingsplannen e.d.).

Gastouderopvang is van groot belang voor ouders die werkzaam zijn in beroepen met flexibele diensten, zoals in de zorg, bij de politie of brandweer. De zogeheten “maatschappelijke beroepen”. Zeker in de niet stedelijke gebieden is gastouderopvang vaak de enige mogelijkheid voor ouders.

Het aantal gastouders neemt al jaren fors af. Waren er op 01-01-2019 nog 27.881 gastouders, in januari 2023 zijn het er nog maar circa 18.000. Het aantal hieraan gekoppelde opvangplekken wat verdwenen is bedraagt 50.000.

Deze afname vindt zijn oorzaak voor 90% in de financiële werkdruk die gastouders ervaren. Het maximum uurtarief voor de Kinderopvangtoeslag voor ouders staat al lange tijd niet in verhouding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Een reëel kostprijsonderzoek ontbreekt.

Ieder fulltime werkende gastouder resulteert direct in 5 tot 6 opvangplekken per dag.

Nysa vindt het daarom onbegrijpelijk dat er zo weinig aandacht besteed wordt om, op de korte termijn, de tekorten in de gastouderopvang daadkrachtig op te pakken en de toegankelijkheid te verbeteren.