Klacht/advies Mijn Nysa

04-10-2021 Nysa voor gastouder naar de rechter

Net voor de zomervakantie wordt Nysa, door één van haar aangesloten gastouderbureaus, geïnformeerd over een huisbezoek van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bij een gastouder thuis.

Het bezoek vindt plaats als gevolg van een ongeval.

De politie, die ter plaatste is geweest, heeft de NVWA-inspectie ingeschakeld. De inspecteur van de NVWA geeft aan de betreffende gastouder een tweetal boetes op te leggen voor een tweetal speeltoestellen (een trampoline en een speelhuisje met glijbaan).

De boetes worden verstrekt daar de gastouder geen keuringsbewijzen kan overleggen van de betreffende speeltoestellen. De gastouder neemt contact op met het gastouderbureau en deze neemt vervolgens contact op met de betreffende GGD. De GGD geeft aan dat speeltoestellen bij de gastouder thuis niet onder het besluit van de NVWA vallen.

Het gastouderbureau neemt vervolgens contact op met Nysa. Na overleg neemt het gastouderbureau een advocaat in de arm om een zienswijze in te dienen waarbij aangegeven wordt dat de gastouderopvang om opvang in de privésfeer gaat en deze niet onder het WAS valt. De zienswijze wordt afgewezen op grond waarvan een officieel bezwaarschrift, bij de NVWA wordt ingediend. Dit bezwaar wordt tevens afgewezen en vervolgens wordt door de NVWA de GGD buitenspel gezet. De NVWA is van mening dat de GGD hier geen zeggenschap over heeft.

Daar deze zaak van algemeen belang is voor de gehele gastouderbranche heeft Nysa besloten, namens deze gastouder en met ondersteuning van het gastouderbureau, een bezwaarprocedure bij de rechtbank in te dienen. Daarnaast heeft Nysa in een voorlopige voorziening aan dezelfde rechtbank verzocht om gedurende de procedure bij de rechtbank het WAS niet van toepassing te verklaren voor de gastouderbranche.

Wordt vervolgd!