Klacht/advies Mijn Nysa

04-03-2021 Denklijn personenregister kinderopvang

In januari 2021 heeft GGD-GHOR de ‘Denklijn personenregister kinderopvang’ gepubliceerd.

Hierin wordt beschreven wie zich dienen in te schrijven in het personenregister en wat wordt verstaan onder het begrip “structureel”. Onder ‘structureel’ wordt volgens de Denklijn verstaan: Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.

In de Denklijn wordt aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijkheid gegeven wanneer iemand zich dient in te schrijven bij het Personenregister. Het gaat om personen welke ‘structureel’ op de opvanglocatie aanwezig zijn en personen waar de gastouder een overeenkomst mee heeft gesloten waarbij vanuit deze overeenkomst de verantwoordelijkheid voor de kinderen overgedragen wordt.

Deze Denklijn en ook de genoemde definitie van het woord structureel is geen beleidsregel maar een richtlijn. De beoordeling is aan de toezichthouder welke kijkt naar het grotere geheel en de motivatie van de gastouder. De toezichthouder dient de situatie te bekijken vanuit het oogpunt van veiligheid en niet vanuit achterdocht.

Download hier de ‘Denklijn personenregister kinderopvang’.