Klacht/advies Mijn Nysa

03-07-2023 NYSA stapt uit gesprek verbetertraject gastouderopvang

NYSA is altijd voorstander geweest van het traject om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren.

Wij zijn dan ook teleurgesteld in de huidige invulling van de voorgenomen maatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang verder te verbeteren.

Spoor 1 (versterken toezicht) behelst slechts het feit dat de toezichthouder een verplichting heeft om vaker te controleren. Andere verbeteringen in Spoor 1 zoals eenduidigheid in inspecties worden niet besproken ondanks herhaaldelijk verzoek om hier verder over in gesprek te gaan.

De inhoud van een deel van de voorgestelde maatregelen voor spoor 2 en 3 (het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus alsmede de Professionalisering van de gastouders) heeft een dusdanige verwachte negatieve impact op de toegankelijkheid van de gastouderopvang alsmede op het aantal actieve gastouders dat NYSA besloten heeft om uit het gesprek te stappen.

Een beperking van het aantal gastouderbureaus daar is NYSA niet op tegen. Liever hadden wij 3 bureaus als maximum aantal gezien maar met 2 bureaus konden wij leven. Een van de zaken welke nu besproken wordt komt er, in de praktijk, op neer dat gastouders alsnog indirect gedwongen worden om maar met 1 gastouderbureau samen te werken. Dit druist in tegen onze visie waarbij de gastouder een zelfstandig werkende professional is, welke samenwerkt met de gastouderbureaus van haar keuze.

NYSA is bereid om wederom aan de gesprekken deel te nemen op moment dat dit soort schadelijke maatregelen voor de gastouders van tafel gaan.