Klacht/advies Mijn Nysa

02-02-2022 Het toezicht anno 2022

Van diverse kanten ontvangen wij berichten over de huidige vorm van inspecties in de gastouderopvang.

Uit deze berichten komt een bepaald beeld naar voren, te weten:

  1. De toezichthouder komt zeer regelmatig met twee personen inspectie uitoefenen;
  2. Er worden veel vragen gesteld over de aanwezige huiselijke inboedel;
  3. Er wordt zelfs aangegeven dat sommige zaken van de inboedel veranderd en/of aangepast dienen te worden.
  4. Er wordt ook vaak gevraagd naar een vluchtplan en een vluchtroute op papier en in het zicht hangen.

Bij vragen over punt 1 wordt aangegeven dat er altijd een andere toezichthouder bij dient te zijn zodat er geen discussie kan zijn over wat er wel en niet gezegd is. Vreemde uitleg! Daarnaast is het wel opeens veel drukte voor de aanwezige kinderen in kleinschalige opvang. Ook gastouders ervaren het niet als prettig als er opeens twee man sterk de woonkamer in komen.

Bij de overige punten is het vreemd om na jaren van goedkeuring nu opeens vragen te krijgen over de aanwezige inboedel. Waar komt dit opeens vandaan?

Is het vluchtplan/vluchtroute een strengere eis? Zo ja, waarom wordt dit niet van te voren bekend gemaakt?

Is dit het nieuwe toezicht vanaf 2022? Gaat het hier niet om kleinschalige kinderopvang in een huiselijke omgeving? Zou er niet meer aandacht geschonken worden aan de pedagogische kwaliteit van de opvang?

Ondertussen vragen wij ons nog steeds af wie uiteindelijk de rekening van 6,4 miljoen gaat betalen voor de intensivering van deze vorm van toezicht in de gastouderopvang.