Klacht/advies Mijn Nysa

01-03-2021 Stappenplan Bron- en Contactonderzoek

De afgelopen week hebben wij geconstateerd dat het aantal gastouders welke met quarantainemaatregelen te maken krijgen, toeneemt.

Indien er sprake is van een positief getest persoon in de opvang of zijdelings bij de opvang betrokken dan dient de gastouder over een stappenplan te beschikken over hoe te handelen.

Bijgaand doen wij jullie het Stappenplan gastouder BCO voor het Bron- en Contactonderzoek toekomen welke als handleiding gebruikt kan worden.

Tevens hebben wij een tweetal concept brieven opgesteld, voor de informatieverstrekking aan de ouders:
– Brief ouders BCO akkoord;
– Brief ouders BCO niet akkoord.

Tot slot hebben wij een overzicht gemaakt waarin de categorie 2 contacten kunnen worden bijgehouden (Overzicht categorie 2 contacten).

Mochten er vragen zijn dan kan je mailen naar adviesloket@stichtingnysa.nl.